Adgang for alle

Hvis du som bruger, har svært ved at læse en hjemmeside selv.

Da du måske er ordblind eller har andre behov for oplæsning af en hjemmeside. Kan du i Google Chrome installere en tilføjelse. Så du kan mærkere teksten og få den læst op.

Adgang for alle læser op på dansk. Der også en hjemmeside, hvorfra du kan downloade en version til din computer.

Som kan hentes her